shortfic · Taegi · Unknown

Unknow (Taegi) (1)

Writter: Zelza Paring : Kim Taehyung x Min Yoongi/ Suga Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi. ________________Enjoy______________ ***************************************************************************************************** Ấn tượng về Suga trong trí óc Taehyung luôn là hình ảnh một người anh trai mạnh mẽ, cứng rắn và đôi lúc hài hước. Anh luôn đứng trên sân khấu hát một cách mạnh… Continue reading Unknow (Taegi) (1)