Anh và em · kookga · shortfic

Anh và em (Kookga) (Shortfic) (1)

Writter: Zelza Pairing: Jeon Jungkook x Min Yoongi/ Suga Disclaimer: Họ không thuộc về tôi Warning: Có chút creeppy nếu ai không chịu được mời click back. :p Xin đừng đem đi đâu mà không xin phép __________Enjoy_________ Min Yoongi. Đó là tên người anh cùng mẹ khác cha của tôi, một người hơn tôi… Continue reading Anh và em (Kookga) (Shortfic) (1)