36 ngày đến cái chết

36 ngày đến cái chết – ngày 1

Một ngày thứ tư cuối tháng 11. Mưa. Những hạt tròn lăn dài trên tấm cửa kính tạo thành những vệt buồn long lanh. Mỗi hạt mưa rơi xuống tấm cửa sổ này đều như vậy, một con thiêu thân lao vào lửa để rồi trở nên xấu xí. Thế nhưng bất chấp việc có… Continue reading 36 ngày đến cái chết – ngày 1